- Ống kính hồng ngoại loại một mắt cầm tay.- Có chức năng tự ...

Read More

Nhẹ, chắc chắn và là thiết bị hàng đầu về chất lượng, ống nhòm ...

Read More

 ATN NVM14-2IAV là thiết bị ngắm đơn, tính năng cao thực thi trong điều ...

Read More

Giới thiệuTritech là một tập đoàn hàng đầu của Mỹ chuyên sản xuất các ...

Read More

Thông tin sản phẩm1.    Sử dụng pin sạc (sạc thông thường hoặc sạc đặc ...

Read More